Wiele osób zastanawia się, jak napisać pozew rozwodowy. Z pewnością nie jest to tak proste zadanie, jak mogłoby się wydawać. Wiele zależy od tego, czy mamy do czynienia z orzeczeniem o winie, czy też nie. Oczywiście przed złożeniem wniosku do sądy należy spróbować porozumieć się z drugą stroną. Najważniejsze jest to, aby dojść do porozumienia w kluczowych kwestiach dotyczących np. opieki nad małoletnimi dziećmi, czy też podziału majątku. W ten sposób można znacząco przyspieszyć cały proces, a także zminimalizować ilość formalności.

Od czego zacząć?

Osoby planujące rozwód z pewnością zainteresowane są tym, gdzie złożyć wniosek. Jest on kierowany do sądu, gdzie przebywa obecnie jedna ze stron. Należy zaznaczyć, ze nie musi być to miejsce zameldowania, a zamieszkania. Zaleca się złożenie wniosku do sądu znajdującego się w obrębie ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. Oczywiście każdy przypadek jest zupełnie inny, a więc wymaga odrębnego rozpatrzenia. Trzeba jednak wiedzieć że sprawą będzie zajmować się sąd pierwszej instancji, czyli sąd okręgowy.

Wiadomym jest, że pozew rozwodowy musi spełniać konkretne standardy. Jest on zaliczany do pism procesowych, a więc jego prawidłowe sporządzenie ma ogromne znaczenie. Zdecydowana większość korzysta z usług adwokata, jednak nie oznacza to, że pozwu nie można przygotować samodzielnie. Ważne jest jednak to, aby do tematu podejść z należytą rzetelnością. Oczywiście wniosek musi zawierać wszelkie dane podstawowe, takie jak np. imię i nazwisko, PESEL, adres, oznaczenie sądu itd. Trudności zwykle pojawiają się na etapie, w którym należy przedstawić swoje stanowisko procesowe.

Już na starcie należy określić, czy wybraliśmy pozew bez orzekania, czy z orzekaniem o winie. Z wiadomych względów w drugim przypadku trzeba liczyć się z większą ilością formalności. Konieczne jest udowodnienie swoich racji np. poprzez materiały dowodowe. Ponadto w takich sytuacjach małżonkowie zwykle nie mogą dojść do porozumienia, co znacząco spowalnia tok postępowania.

Czy separacja jest niezbędna?

Niektórzy uważają, że separacja jest obowiązkowym etapem poprzedzającym złożenie wniosku o rozwód. Nie jest to prawdą. Separacja jest dedykowana tym, którzy nie potrafią podjąć ostatecznej decyzji. Jest to czas, kiedy obie strony mogą zastanowić się, co będzie dla nich najkorzystniejsze. Należy jednak podkreślić, że separacja ma charakter dobrowolny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pozew rozwodowy złożyć natychmiast po podjęciu decyzji o rozstaniu.

Pary, które zdecydowały się na separacje muszą pamiętać o złożeniu stosownego wniosku. Jest on płatny (600 zł), a więc niezbędne jest uregulowanie należności. Separacja jest orzekana przez sąd w przypadku, gdy między małżonkami doszło do rozpadu pożycia. Zwykle jest ono wydawane w trybie postępowania zwykłego lub nieprocesowego.

Osoby będące w separacji nie mogą zawierać innych związków małżeńskich. W przypadku podjęcia decyzji o ostatecznym rozpadzie relacji należy złożyć wniosek o rozwód. Jeśli jednak małżonkowie postanowili ponownie stanowić pełnoprawny związek, to należy złożyć wniosek o zniesienie separacji.

Jak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie?

Prawdą jest, że zdecydowana większość małżeństw decyduje się na rozwód bez orzekania o winie. W tym przypadku sprawa jest o wiele prostsza. Oprócz samego wniosku o rozwód należy skompletować również inne dokumenty, takie jak np. aktualny akt małżeństwa. Można go uzyskać w gminie. W przypadku małoletnich dzieci należy dołączyć ich akty urodzenia. Spis niezbędnych dokumentów można znaleźć w sieci. W pierwszej kolejności warto się z nim zapoznać, tak aby zapewnić sobie dostateczną ilość czasu. Trzeba uwzględnić, że sprawy formalne mogą trochę potrwać.

Każdy pozew o rozwód bez orzekania o winie składa się z tych samych elementów. Należy w nim umieścić szczegóły związane z zawarciem małżeństwa. Kolejnym krokiem jest opisanie, jak początkowo układało się pożycie. Następnie należy przedstawić, kiedy doszło do rozpadu pożycia. Istotne jest to, aby sytuacja małżonków była przedstawiona w czytelny sposób. We wniosku należy umieścić konkretne informacje, które mają znaczenie dla sprawy. Jeśli przyczyną rozpadu małżeństwa jest np. zdrada, to należy zawrzeć to w pozwie. Nierzadko jest tak, że pary decydują się na rozwód bez orzekania o winie nawet wtedy, gdy tylko jedna ze stron przyczyniła się do rozpadu pożycia.

W przypadku małoletnich dzieci w pozwie należy umieścić jeszcze jeden element, który będzie dotyczył m.in. sprawowania władzy rodzicielskiej, alimentów, widzeń, a także wielu innych kwestii. Jest to podstawą do tego, aby proces zakończył się sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami obu stron. Nierzadko bywa tak, że jedna ze stron składa wniosek o alimenty lub przyznanie władzy rodzicielskiej jeszcze podczas trwania postępowania rozwodowego. Zwykle dzieje się tak, gdy sprawa jest złożona i ciągnie się przez wiele miesięcy. Ważne jest to, aby zabezpieczyć byt małoletnich. Ci, którzy nie chcą korzystać z wsparcia prawnika powinni pobrać szablon, który ułatwi sporządzenie pisma. Pozew rozwodowy wzór z pewnością rozjaśni wiele kwestii, a także pozwoli uniknąć nieprawidłowości.

Podział majątku, a rozwód bez orzekania o winie

Wspólny majątek często stanowi źródło sporów pomiędzy małżonkami. W niektórych przypadkach sąd nie może dokonać jego podziału na rozprawie rozwodowej. Najczęstszą przeszkodą jest brak porozumienia między stronami. Podział majątku podczas rozprawy rozwodowej może nastąpić tylko wtedy, gdy nie wpłynie to na długość sprawy. Właśnie dlatego tak istotne jest to, aby podjąć próbę porozumienia jeszcze przed złożeniem wniosku. W takiej sytuacji można szczegółowo przedstawić sposób podzielenia majątku wspólnego – z oczywistych względów musi zostać to zaakceptowane przez obie strony.

Dla sądu ważne jest to, aby wszelkie składowe majątku wspólnego zostały możliwie dokładnie opisane. Oznacza to, że w pozwie należy wskazać informacje dotyczące np. wspólnego mieszkania, samochodu, nieruchomości, czy też innych znaczących elementów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że na jednej rozprawie dojdzie zarówno do rozwodu, jak i podziału majątku. Jest to korzystne dla obu stron – niemal każdy dąży do tego, aby sprawa zakończyła się możliwie najszybciej.

Jak napisać pozew o rozwód z orzekaniem o winie?

Rozwód z orzekaniem o winie często wzbudza sporo stresu oraz emocji. Niektóre osoby rezygnują z niego na rzecz spokoju oraz mniejszej ilości formalności. Trzeba jednak mieć świadomość, że w ten sposób można odebrać sobie prawa do szeregu przywilejów. Jeśli wina za rozpad pożycia ewidentnie leży po stronie współmałżonka, to warto jest zdecydować się rozwód z orzeczeniem. Ogromną rolę odgrywa pozew, który musi szczegółowo, a zarazem zrozumiale przedstawiać sytuację. Oczywiście sprawa może ciągnąć się miesiącami, a nawet latami. Z tego powodu zaleca się wcześniejsze uregulowanie kwestii związanych z małoletnimi dziećmi. Dobrze jest również złożyć wniosek o zabezpieczenie.

Uzasadnienie stanowi podstawową część wniosku o rozwód z orzeczeniem o winie. Należy przedstawić sytuację w taki sposób, aby przekonać sąd, że wina leży wyłącznie po stronie partnera. W praktyce jest to bardzo trudne zadanie. Warto jest pamiętać, że druga strona rzadko akceptuje wszystkie postawione „zarzuty”. Sąd jest obiektywny,a więc konieczne jest przedstawienie konkretnych argumentów. Istotne jest to, aby zgromadzić niepodważalne materiały dowodowe, czyli np. dokumenty, zdjęcia, screeny wiadomości, filmy, nagrania, a także wiele innych. Należy również pamiętać o tym, jaka rolę pełnią świadkowie.

Działania, które naruszają normy prawne lub obowiązki małżeńskie to m.in. zdrada, trwonienie majątku, brak wsparcia. Oczywiście każdy przypadek wymaga szczegółowego zapoznania się oraz indywidualnej oceny. Nie zawsze wina jest oczywista – bywa tak, że stanowi ona wynik zaniedbania, czy też pomyłki. Można ją podważyć, jeśli została ona popełniona nieświadomie. Oprócz tego niezbędna jest ocena tego, czy jest ona rzeczywistym powodem rozpadu pożycia małżeńskiego. Nierzadko przyczyn rozwodu jest o wiele więcej – jeśli wina leży po obu stronach, to nie można przypisać jej jednemu z małżonków. Wszystko to sprawia, że postępowanie rozwodowe zwykle nie trwa o wiele dłużej, niż zakładano na początku.

Podział majątku, a rozwód z orzeczeniem o winie

Wiele osób zastanawia się, czy orzeczenie o winie wpływa na podział majątku. W zdecydowanej większości nie. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy przyczyną rozwodu jest m.in. trwonienie majątku wspólnego. Zwykle dotyczy to przypadków, gdy jedna ze stron wpadła w nałóg. Oczywiście dotyczy to również hazardu, który powszechnie uznawany jest za uzależnienie. Należy zaznaczyć, że w takim przypadku konieczne jest udowodnienie przed sądem tego, że współmałżonek zmarnował część majątku wspólnego.

Najczęściej podział majątku nie odbywa się na rozprawie rozwodowej – zupełnie tak, jak w przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie. Wiele zależy od tego, czy strony dojdą do porozumienia. Jeśli nie, to najprawdopodobniej sprawa ulegnie wydłużeniu.

Alimenty dla współmałżonka

Rozwód z orzeczeniem o winie daje szanse na otrzymanie zadośćuczynienia za straty moralne będące wynikiem nieudanego małżeństwa. Oczywiście alimenty dla współmałżonka nie są przyznawane z automatu. Faktem jest, że w Polsce są one przyznawane relatywnie rzadko. Najczęściej mogą na nie liczyć osoby, u których na skutek rozwodu doszło do pogorszenia jakości życia. Zwykle o zadośćuczynienie ubiegają się osoby chore, niepełnosprawne, czy też takie, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Trzeba pamiętać, że sąd bierze pod uwagę także sytuację obecną, czyli m.in. możliwość podjęcia pracy przez osobę starającą się o alimenty od byłego współmałżonka.

Składając wniosek o zadośćuczynienie warto jest skorzystać z pomocy specjalisty. Proces o alimenty dla współmałżonka bywa trudny oraz złożony, a więc dobrze jest posiadać wsparcie profesjonalisty.

Pobierz pozew rozwodowy WZÓR w PDF

Nasz serwis specjalizuje się w udostępnianiu dokumentów, których szukasz. 

Pamiętaj, że informacje zawarte w pobranych wzorach pozwów rozwodowych oraz na niniejszej stronie należy traktować jako informacje poglądowe. Nie są one poradą prawną i nie zastąpią konsultacji z adwokatem oraz wsparcia prawnego odnoszącego się do Twojej sytuacji.